Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Ценности

Партньорство

Уверени сме, че успехът е плод на партньорство и екипна работа. Стремим се към тях непрекъснато - както в ежедневната ни комуникация помежду ни, така и в отношенията ни с трети страни.

Иновации и авторски права

Убедени сме, че иновациите са ефективен инструмент за постоянно обновяване на услугите които предлагаме, което е предпоставка за висока конкурентоспособност и гъвкава реакция на измененията в потребителското търсене. Важно място в портфолиото ни заемат иновативни продукти за:

 • Базов формат файл HTML предназначен, въвеждане на данни, подписване с неограничен брой електронни подписи на различни части от съдържанието му, независима валидация на подписите, при запазване на цялостната структура на файла и изобразяването му на екран и/или хартия;
 • Специализирани файлове формат HTML на нормативно определените медицински документи, с точно фиксирани части от съдържанието им, определени за подписване с електронен подпис, предназначени за независимо въвеждане на данните в отделни части на съдържанието им, подписване и валидация на подписа;
 • Библиографска база данни: структура, позволяваща обмен на данни в здравеопазването;
 • Библиографски електронен регистър на лекарствените средства;
 • Библиографска електронна библиотека на регламентирани приложения;
 • Библиографски регистри на : Издадените АЛ и документи към тях , Издадени и приети направления: Издадените и приети направления за консултация и документи към тях, Издадените и приети направления за ВСД и документи към тях, Издадените и приети направления за МДД и резултати, Издадени и приети талони за МЕ и документи към тях, Издадените и приети направления прием по КП,Кпр,Апр, преминали пациенти и издадени документи, Издадени и приети направления за КДН, и документи към тях , Издадените и приети рецепти;
 • Интерактивно медицинско досие;
 • Интерактивен график.Информационна система за запазване на часове за прием и онлайн консултации;
 • Мобилно приложение за запазване на часове и работа с документи;
 • Информационна система за съобщения;
 • пациенти за регламентирани дейности свързани с профилактика и лечение Регистър на издадените и приети съобщения;
 • Модули, интерфейси и функционалности в софтуери за доболничната и болничната медицинска помощ;
 • Уеббазирано и мобилно приложение за пациенти.

Несъмнено, иновациите са движещата сила в съвременния свят. Ние се стремим да бъдем доверен партньор на лечебните заведения, крайните клиенти осъществяващи специализирана дейност при внедряването на последните технологични новости и пациенти. Убедени сме ,че иновациите са ефективен инструмент за постоянно обновяване на услугите които предлагаме, което е предпоставка за висока конкурентоспособност и гъвкава реакция на измененията в потребителското търсене.

Постоянно усъвършенстване

Вярваме,че принципа на критичното мислене, отнесен към нас като личности, управители на дружества, персонала на дружествата и услугите които предлагаме, води до постоянно подобряване и осигуряване на по-високо качество на услугите които предлагаме.

Цялостност

Частично извършената услуга не може да бъде удовлетворяваща за крайните клиенти,поради което постоянно работим за глобална цялостност, идентифициране и гарантиране на услугите които предоставяме.

Лична отговорност

Най-лоялните клиенти са тези, които усещат грижата за себе си, затова персоналното отношение и разбиране на нуждите на нашите клиенти е наш приоритет.

Доверие и сигурност

Вярваме, че доверието и сигурността са изключително важни,поради което работим непрекъснато за повишаване на квалификацията в областта на сигурността, като управителители на двете дружества които представляваме и изискваме същото поведение от служителите си.

Опит и професионализъм

С платформата „EZR.BG“ ние предоставяме на крайните клиенти услуги с най-високо качество.