Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Информационни Системи

Electronic Dent Code

Информационна система за цялостната дейност на лекари и лечебни заведения по дентална медицина.
Състои се от софтуер за лечебно-диагностичната дейност, архив, комуникации и подписване на документи с УЕБ, НАСТОЛНО и МОБИЛНО приложения.

Electronic DElectronic gDElectronic SDElectronic gSDElectronic DCElectronic MDCElectronic DKCElectronic LD

Electronic GP Code

Информационна система за цялостната дейност на лекари и лечебни заведения за първична медицинска помощ.
Състои се от софтуер за лечебно-диагностичната дейност, архив, комуникации и подписване на документи с УЕБ, НАСТОЛНО и МОБИЛНО приложения.

Еlectronic GPЕlectronic gGPЕlectronic DK

Electronic SM Code

Информационна система за цялостната дейност на лекари и лечебни заведения за специализирана медицинска помощ.
Състои се от софтуер за лечебно-диагностичната дейност, архив, комуникации и подписване на документи с УЕБ, НАСТОЛНО и МОБИЛНО приложения.

Еlectronic SMЕlectronic gSMЕlectronic MCElectronic DKCЕlectronic MDC

Record Dent Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на лекари и лечебни заведения по дентална медицина.

Record DRecord gDRecord SDRecord gSDRecord DCRecord MDCRecord DKCRecord LD

Record GP Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на лекари и лечебни заведения за първична медицинска помощ.

Record GPRecord gGPRecord DK

Record SM Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на лекари и лечебни заведения за специализирана медицинска помощ.

Record SMRecord gSMRecord MCRecord MDCRecord DKC

Record B Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на лечебни заведения за хоспитализация и диспансерно наблюдение.

Record BRecord KOCRecord CKVZRecord CPZRecord DZv

Record L Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на лаборатории.

Record A Code

Информационна система за осигуряване на административната дейност на аптеки.

Record p

Информационна система за пациенти.