Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

RECORD P - Информационна система за пациенти

RECОRD p

ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Здравна електронна поща
Електронен адрес, който се получава от всеки пациент с регистрация в ЕЗР.БГ Съдържа медицинско досие, контролен панел за е-комуникации, електронни документи.

Медицинско досие
Иновация: Софтуер за справка на всички издадени документи за пациент, посетил лечебно заведение ползващо информационна система на ЕЗР.БГ за лечебно-диагностична или административна дейност.

Контролен панел за е-комуникации
Позволява запазване на часове за амбулаторно или домашно посещение, онлайн консултации, онлайн издаване на документ, изпращане и получаване на съобщения, получаване, подписване и изпращане на документи, разрешаване на частичен или пълен достъп до медицинско досие.

Електронни документи
Електронна рецептурна книжка, Електронна здравноосигурителна книжка и др.

MOBI p


Мобилно приложение за:

  • Търсене на лекар/ лечебно заведение;
  • Справка за лекар/лечебно заведение;
  • Запазване на час за амбулаторно или домашно посещение, онлайн консултация, онлайн издаване на документ;
  • Оторизиране на достъп - пациента може да позволи достъп на лекар до конкретни документи или до цялото медицинско досие;
  • Получаване и подписване на медицински документи ;
  • Плащане на медицински услуги.