Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Система за съобщения

Състои се от три взаимно интегрирани приложения с УЕБ базирано, мобилно и настолно технически решения.
Позволява:

  • Служебен електронен адрес;
  • Реклама в интернет, чрез създаване и управление на публичен профил, с данни за индексиране на профила в интернет, създаване и управление на електронен график, изпращане и получаване на съобщения, онлайн консултации.
  • Управление на данни за Вас, които са необходими на пациентите за онлайн запазване на часове за амбулаторен прием, онлайн консултации, домашни посещения, часовете в които сте решили да дадете дежурства,, както и часове в които сте на разположение на пациентите, функционалността за обратна връзка, включително одобрение на запазен час, изпращаните и получаваните съобщения.
  • Управление на график.Можете да запишете час на пациент в графика си по всяко време и от всяко местоположение, чрез мобилно приложение.
  • Пациентите да запишат час за посещение при Вас или да се информират за обявените от Вас дежурства и дейности, чрез УЕБ базирано и мобилно приложение.
  • Управление на съобщения: Автоматизирано и управляемо изпращане и документиране на съобщения до пациенти, свързани с диспансерна и профилактична дейност; Изпращане и получаване на съобщения до трети страни, определени от Вас-други лечебни заведения, EZR.BG.
  • Управление на служебна кореспонденция с писма до пациенти, лечебни заведения и институции.
  • Консултация, връзка и кореспонденция с длъжностно лице по защита на лични данни. Възможност за получаване на жалби и запитвания до Вас от пациенти във връзка с лични данни. Възможност Вие да изпратите жалба и запитване, свързани с лични данни.