Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Ръководство

 

ИВОН БЪЧВАРОВА - управител на „Електроник“ ЕООД. Има над 30г. опит в сферата на здравеопазването, като лекар по дентална медицина и преподавател във факултет по дентална медицина гр. Пловдив. Участва в създаване на приложението EZR.BG от 2018г., а от 2012г. работи за въвеждане на електронни документи в здравеопазването.

Във връзка с приложението Електронен здравен регистър БГ е придобила допълнителни квалификации, за които има издадени следните сертификати и удостоверения:

  • Стандарти за системи на управление на информационната сигурност - серия ISO/IEC 27000;
  • Система за управление на качеството на IT услугите - серия ISO/IEC 20000-2018;
  • Мениджър и вътрешен одитор на Стандартизирани системи за управление: Мениджър на система за управление. Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление, БДС EN ISO 9000:2015. Система за управление на качеството. Изисквания. ISO 19011:2018. Указания за одит на системи за управление;
  • Длъжностни лица по защита на лични данни.