Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Record L - Информационна система за ЛАБОРАТОРИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Е-ГРАФИК МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ 

Публичен профил, представляващ мини сайт. Възможност за линк  към собствен сайт. Настройки за е-график с възможност за обявяване на работно време, часове за, домашни.

УЕБ БАЗИРАН И ЛОКАЛЕН АРХИВ НА ПРИЕТИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛ.№ 4  И РЕЗУЛТАТИ

Създаден на библиографски принцип, позволяващ обмяна въведените данни в цялост и на части. Създаден е като техническо средство за защита на лични данни и напълно съответстващ на правните норми, регламентирани относно личните данни.

При съгласие на пациент позволява:

 • Справка по ЕГН на пациент: Осигурителен, пенсионен статус, данни за преференции от профил пациент в ЕЗР.БГ, информация за история на диагнози, издадени направления-история, статус на последно издадено направление, резултати от направления,;
 • Библиографски регистър на  приетите направления бл.№4 ;
 • Иновация: Приемане на бл.№ 4  с : НРН, е-подпис от изпращащ лекар, валидация на  сертификата за подписване; Справка за история на издадени направления и вградена праверка за право на прием на направление бл.№4. Автоматично изпращане на информация в НЗИС за приета бланка № 4.Справка статус на приетото направление в НЗОК;
 • Подпис на пациент с електронен и собственоръчен подпис.Валидация на сертификата или валидация на собственоръчния подпис/отваряне на прикачена снимка на бл.№ 4 на хартиен носител със собственоръчен подпис на пациент/;
 • Качване на резултат от МД;;
 • Запис на резултата в Библиографски регистър на  издадените направления бл.№4 на издаващ лекар и МД пациент;
 • Създаване и изпращане до НЗОК на ЕО и Е-финансови документи.Възможност за автоматизирано създаване и изпращане или отложено изпращане;
 • Преглед и редакция на ЕО и Е-финансови документи; 
 • Автоматизирана справка за статус на изпратени документи до РЗОК;
 • Вградени проверки на импортирани АЛ за технически грешки  и грешки при въвеждане на данни за диагностично-лечебната дейност в АЛ;
 • Архив на Е-документи. 

 

Регистри по чл 30 на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“,  изискуеми за всички администратори на лични данни.   Позволяват справка,публикуване, обявяване, преглед на регистри на дейностите по обработване , всички категории дейности по обработването, както и:

 • Справка за вида лични данни които се обработват, категорията дейности по оброботване, категориите получатели на лични данни , вида лични данни които се предоставят на трети лица и основанията за предоставяне, срок на съхранение на е-документи, с лични данни, архивиране или изтриване след изискуемия срок за съхранение;
 • Справка на категорията дейности извършена от трети лица по предоставени данни; 
 • Периодичен отчет за извършените справки от трети лица от издадени е-документи и състоянието на целостта на файловете - е-документи.