Тип леч.заведение

Извънболнична помощ

Първична медицинска помощПървична дентална помощ
Специализирана медицинска ппомощСпециализирана дентална помощ
Медикодиагностична лабораторияМедикотехнична лаборатория
Кабинет по здравни грижиУчилищен кабинет

 

Медицински центърМедикодентален центърДентален центърДиагностичноконсултативен центърДиализен центърКОЦЦКВЗЦПЗЦТХ

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечениеСпециализирана болница за активно лечениеМногопрофилна болница за продължително лечениеСпециализирана болница за продължително лечениеБолница за рехабилитацияБолница за продължително лечение и рехабилитацияУниверситетски болници
Специалност

Лекари

Акушерство и гинекологияАнгиологияАнестезиология и интензивно лечениеВътрешни болестиГастроентерологияГръдна хирургияДетска гастроентерологияДетска ендокринология и болести на обмянатаДетска кардиологияДетска клинична хематология и онкологияДетска неврологияДетска нефрология и хемодиализаДетска пневмология и фтизиатрияДетска психиатрияДетска ревматологияДетска хирургияЕндокринология и Болести на обмянатаИнфекциозни болестиКардиологияКардиохирурияКлинична алергология и педиатрияКлинична алергологияКлинична токсикология

 

Клинична хематологияКожни и венерически болестиЛъчелечениеМедицинска генетикаМедицинска онкологияНеврохирургияНеонатологияНервни болестиНефрологияНуклеарна медицинаОбщопрактикуващ лекарОрална хирургияОртопедия и травматологияОчни болестиПедиатрияПластично-възстановителна и естетична хирургияПневмология и фтизиатрияПрофесионални болестиПсихиатрияРевматологияСъдова хирургияУрологияУшно-носно-гърлени болестиФизикална и рехабилитационна медицинаХирургияХранене и диетика

Зъболекари

Детска дентална медицинаДентална,орална и лицемочелюстна хихрургияЛицево-челюстна хирургияОбщопрактикуващ лекар по дентална медицинаОрална хирургия

Лаборатории

ВирусологияКлинична лабораторияКлинична имунологияМедицинска паразитологияМикробиологияОбразна диагностикаОбща и клинична патологияТрансфузионна хематология

Иновации и авторски права

Убедени сме, че иновациите са ефективен инструмент за постоянно обновяване на услугите които предлагаме, което е предпоставка за висока конкурентоспособност и гъвкава реакция на измененията в потребителското търсене. Важно място в портфолиото ни заемат иновативни продукти за:

 • Базов формат файл HTML предназначен за въвеждане на данни, подписване с неограничен брой електронни подписи на различни части от съдържанието му, независима валидация на подписите, при запазване на цялостната структура на файла и изобразяването му на екран и/или хартия;
 • Специализирани файлове формат HTML на нормативно определените медицински документи, с точно фиксирани части от съдържанието им, определени за подписване с електронен подпис, предназначени за независимо въвеждане на данните в отделни части на съдържанието им, подписване и валидация на подписа;
 • Библиографска база данни: структура, позволяваща обмен на данни в здравеопазването;
 • Библиографски електронен регистър на лекарствените средства;
 • Библиографска електронна библиотека на регламентирани приложения;
 • Библиографски регистри на : Издадените АЛ и документи към тях , Издадени и приети направления: Издадените и приети направления за консултация и документи към тях, Издадените и приети направления за ВСД и документи към тях, Издадените и приети направления за МДД и резултати, Издадени и приети талони за МЕ и документи към тях, Издадените и приети направления за прием по КП, Кпр, Апр, преминали пациенти и издадени документи, Издадени и приети направления за КДН, и документи към тях, Издадените и приети рецепти;
 • Интерактивно медицинско досие;
 • Интерактивен график Информационна система за запазване на часове за прием и онлайн консултации;
 • Мобилно приложение за запазване на часове и работа с документи;
 • Автоматизирана система за съобщения към пациенти за регламентирани дейности свързани с профилактика и лечение Регистър на издадените и приети съобщения;
 • Модули, интерфейси и функционалности в софтуери за доболничната и болничната медицинска помощ;
 • Уеб базирано и мобилно приложение за пациенти.

Несъмнено, иновациите са движещата сила в съвременния свят. Ние се стремим да бъдем доверен партньор на лечебните заведения, крайните клиенти осъществяващи специализирана дейност при внедряването на последните технологични новости.